Loyale venner

/Loyale venner
Loyale venner2017-10-30T13:50:19+00:00

Loyale venner

Venneforeningen skal arbeide for at «Galeasen Loyal» bli godt ivaretatt og bevares under norsk flagg. Foreningens midler skal anvendes til beste for «Galeasen Loyal».

MEDLEMSFORDELER:

Den aller største belønningen med å være medlem av Loyals Venner er vissheten om at skipet bevares. Som medlem er du med på å sikre at vi i bevarer en av verdas eldste seilende galease.

Medlemskap:

1- Enkeltmedlemskap 300,- pr år

2- Foreninger og bedrifter -100 ansatte – 2.500,-

3- Bedrifter +100 ansatte – 5.000,- pr år

4- Livsvarig medlem – 3.000,-

Styret i Venneforeningen

Formann: Arvid Bildøy

Nestformann: Øyvind Pettersen

Kasserer/styremedlem: Linda Kaldestad

Styremedlem: Andreas Stamnes

Æresmedlem: Audun Hausberg

Vervekampanje!
Nå har du som er medlem av Loyale venner, muligheten til å vinne
gratis tur med Galeasen Loyal.

Skriv ut verveliste…

Betal med:
Bank – Vipps – Spring

Merk innbetalingen med navn og e-post.
NB: Send også inn skjemaet under.

Kontonr:
3790 17 32001

Loyal Vipps ID:
70924

Hvordan fungerer SPING?
Se her

Bli medlem i Venneforeningen du også!

Det koster å vedlikeholde en skute som Loyal. Hvis venneforeningen fortsatt skal kunne være en aktiv støttespiller for skuta, trenger vi ditt bidrag.

  • Enkeltmedlemskap – kr.    300,- pr år
  • Foreninger og bedrifter under 100 ansatte – kr. 2.500,- pr år
  • Bedrifter over 100 ansatte – kr. 5.000,- pr år
  • Livsvarig medlem – kr. 3.000,-

Rabatt på skjærgårdsturer:

50 kroner i rabatt på de åpne skjærgårdsturene med Loyal.

Års medlemmer og livsvarige medlemmer får 50 kroner i rabatt for inntil 3 billetter pr. betalte medlemskap (pr. år).

Bedriftsmedlemmer får 50 kroner i rabatt for 10 billetter pr. betalte bedriftsmedlemsskap (pr. år).

Hvis Venneforeningen skal kunne være en aktiv støttespiller for skuta, trenger vi ditt bidrag!