Loyale venner

Venneforeningen skal arbeide for at «Galeasen Loyal» bli godt ivaretatt og bevares under norsk flagg.

Foreningens midler skal anvendes til beste for «Galeasen Loyal».

MEDLEMSFORDELER:

Den aller største belønningen med å være medlem av Loyals Venner er vissheten om at skipet bevares. Som medlem er du med på å sikre at vi i bevarer en av verdas eldste seilende galease.

Styret i Venneforeningen:

Formann: Arvid Bildøy

Nestformann: Øyvind Pettersen

Kasserer/styremedlem: Linda Kaldestad

Styremedlem: Andreas Stamnes

Æresmedlem: Audun Hausberg

Vervekampanje!

Nå har du som er medlem av Loyale venner, muligheten til å vinne
gratis tur med Galeasen Loyal.

Bli medlem i Venneforeningen du også!

Det koster å vedlikeholde en skute som Loyal. Hvis venneforeningen fortsatt skal kunne være en aktiv støttespiller for skuta, trenger vi ditt bidrag.

  • Enkeltmedlemskap – kr.    300,- pr år
  • Foreninger og bedrifter under 100 ansatte – kr. 2.500,- pr år
  • Bedrifter over 100 ansatte – kr. 5.000,- pr år
  • Livsvarig medlem – kr. 3.000,-

Rabatt på skjærgårdsturer:

50 kroner i rabatt på de åpne skjærgårdsturene med Loyal.

Års medlemmer og livsvarige medlemmer får 50 kroner i rabatt for inntil 3 billetter pr. betalte medlemskap (pr. år).

Bedriftsmedlemmer får 50 kroner i rabatt for 10 billetter pr. betalte bedriftsmedlemsskap (pr. år).

Hvis Venneforeningen skal kunne være en aktiv støttespiller for skuta, trenger vi ditt bidrag!