Arrangementdetaljer

  • Date:

Pinsetokt til Shetland Pris: 5800,- pr. pers. Fullpensjon
Avg. 01 juni fra Bergen Kl 14:00 – Ank Bergen 06.Juni

Pinsetoktet går som tradisjonen tilsier med kursen vestover til Lerwick på Shetland, her er det mange
spennende opplevelser og ett gjestfritt miljø som vil gi mange gode minner som du sent vil glemme.